Test jest anonimowy.

Instrukcja:

Pytania zawarte w tym teście dotyczą Twoich myśli i odczuć związanych z doświadczanymi w ostatnich
tygodniach zdarzeniami.

W każdym pytaniu należy wskazać – jak często myślałeś/aś i odczuwałeś/aś w podany sposób.

Mimo znacznych podobieństw są to różne pytania i każde z nich należy traktować oddzielnie.

Najlepiej na każde pytanie odpowiadać w miarę szybko, wybierając tę odpowiedź, która wydaje się najbardziej trafna.

Skip to content