Instrukcja:

Pytania zawarte w tym teście dotyczą Twoich myśli i odczuć związanych z doświadczanymi w ostatnich
tygodniach zdarzeniami.
W każdym pytaniu należy wskazać – jak często myślałeś/aś
i odczuwałeś/aś w podany sposób.
Mimo znacznych podobieństw są to różne pytania
i każde z nich należy traktować oddzielnie.
Najlepiej na każde pytanie odpowiadać w miarę szybko, wybierając tę odpowiedź,
która wydaje się najbardziej trafna.

Skip to content