Test na stres

Test został oparty na narzędziu Perceived Stress Scale (PSS-10) opublikowanym w Journal of Health and Social Behavior przez Sheldona Cohena, Toma Kamarcka i Robina Mermelsteina.

Skala postrzeganego stresu (Perceived Stress Scale) została opracowana w celu zmierzenia stopnia, w jakim sytuacje w życiu są oceniane jako stresujące. Stres został zdefiniowany jako stopień, w jakim osoby postrzegają (oceniają), że ich wymagania przekraczają ich zdolność do radzenia sobie.

 

Wyniki testu na stres mogą pomóc w zrozumieniu, jak organizm reaguje na stres i jakie zmiany zachodzą w organizmie w odpowiedzi na różne czynniki stresowe. Wyniki te mogą również pomóc w opracowaniu planu radzenia sobie ze stresem, jak również w  leczeniu chorób związanych ze stresem.

Test jest anonimowy.

Instrukcja:

Pytania zawarte w tym teście dotyczą Twoich myśli i odczuć związanych z doświadczanymi w ostatnich
tygodniach zdarzeniami.

W każdym pytaniu należy wskazać – jak często myślałeś/aś i odczuwałeś/aś w podany sposób.

Mimo znacznych podobieństw są to różne pytania i każde z nich należy traktować oddzielnie.

Najlepiej na każde pytanie odpowiadać w miarę szybko, wybierając tę odpowiedź, która wydaje się najbardziej trafna.

Kontakt

510-774-727 lub 509-682-257

biuro@stopniestresujsie.pl

Fundacja Instytut Psychologii Stresu
95-010 Stryków, ul. Brzezińska 5/6

KRS: 0000659414

Skip to content